Kategorie silników
Kategorie w przygotowaniu...
Demo silnika
Shadow Rising RPG
 
Galeria Shadow Rising RPG
Strona główna
Strona główna
Strona główna po zalogowaniu
Strona główna po zalogowaniu
 
 
Instalacja silnika Shadow Rising RPG
  1. Przy pomocy PhpMyAdmina impotujemy wszystkie pliki sql zawarte w folderze "SQL/MySQL".
  2. Wgrywamy pliki na serwer FTP
  3. W przeglądarce uruchamiamy stronę: http://adresnaszejstrony.pl/install/install.php
  4. Przechodzimy kolejne kroki instalatora wpisując dane naszej bazy i gry.
  5. Nadajemy odpowiednie uprawnienia dla pliku config/config.inc.php
  6. Zaznaczamy pole "Retain users", następnie wpisujemy hasło dla admina
 
 
Download